listenLanguages
Szkolenia językowe dla firm

Dostosowujemy materiał, program kursu i godziny spotkań

Dzięki precyzyjnej i wnikliwej analizie potrzeb przygotowujemy Państwu program skupiający się na Państwa potrzebach i zgodny z Państwa zainteresowaniami. Co więcej, program ten jest przygotowany razem z Państwem zgodnie z Państwa upodobaniami i materiałami, które są dla Państwa istotne. Dodatkowo godzina spotkania i trwania kursu ustalana jest indywidualnie. Jesteśmy dostępni od 7 do 20.

Listy ze Szkolenia

Naszym atutem jest przekazywanie słuchaczom po każdej lekcji list ze szkolenia (training lists). Jest to zbiór słów, błędów oraz wymowy z danej lekcji. Dzięki nim monitorujemy materiał wprowadzony na lekcji, poprawimy błędy i monitorujemy poziom kursu. Służą również, jako obszerny materiał do powtórek i testów.

Mniej gramatyki is the key

W LL jesteśmy przekonani, że wydajniej uczy się poprzez zapamiętywanie i ćwiczenie całych zwrotów niż tracenie czasu na zagadnienia gramatyczne i uczenie się pojedynczych słów nieumieszczonych w kontekście. Stąd też więcej uwagi poświęcamy całym zwrotom leksykalnym aniżeli gramatyce. U nas język angielski będzie zawsze osadzony na przykładach wziętych z życia, a najlepiej własnych doświadczeń.

Profesjonaliści szyci na miarę

Każdy lektor w Listen Languages ma coś innego i ciekawego do zaoferowania. Wieloletnią praktykę łączymy z ciekawą przeszłością i nietuzinkowym doświadczeniem, co sprawia, że każdy z nas jest inny. Każdego z nas cechuje wysoka kultura osobista jak i zaangażowanie w przeprowadzanie szkolenia jak najlepiej dopasowanego do oczekiwań , a także osiągnięcie założonych celów.

nasi klienci